Colectiv de Redacție
Director:   Petre Rău
Redactor șef online:  Mihail Gãlãțanu
Redactor șef adjunct:  Denisa Lepădatu

Redactori: Constantin Oancă, Tănase Dănăilă,
A.G. Secară, Mihaela Vaida, Dan Ion Sanda, Adrian Talabă,
Lucia Pătrașcu, Grigore Grigore, Cristina Roșu

Graficã: Elena-Liliana Fluture, Tehnoredactare: Daniela Cașu

Colaboratori: Maria Timuc (București), Luca Cipolla (Milano), Lidia Grosu (Chișinău),
Florin Logreșteanu (Craiova), Ana Opran (Vaslui),
Melania Cuc (Bistrița), Carmen Racoviță (București)

+40 726 337376
 boema@edituraboema.ro aspra@edituraboema.ro